01.03.2011

polaroid nude.

I am impressed by the photos of Marcin Twardowski and I think that he will be here very often. ; )
Look.

//
Jetsem pod wrażeniem zdjęć Marcina Twardowskiego. nadal::) Myślę ,że będzie tutaj gościł często. Patrzcie: )!

oh...all photos were taken by polaroid...that's how he got thi original effect: )
oh..zapomniałam dodać..wszystkie zdjęcia wykonano polaroidem..stą ten oryginalny efekt :D

1 komentarz: